ระบบประกาศห้องเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

01

กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

02

กรอกข้อมูลส่วนตัว

03

ดาวน์โหลดตารางสอน

และเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน

หากพบปัญหาใดในการใช้งานระบบ

สามารถรายงานปัญหาได้ที่นี่